Quản lý điều hướng

500.000 VNĐ
Đăng ký ứng dụng này

Bạn còn thắc mắc?

Một trang web được sửa đổi vì lý do kỹ thuật hoặc kinh doanh nào đó, vì vậy URL của một trang web thay đổi thậm trí tên miền cũng thay đổi. Ví dụ:

Trang web được đổi từ domain.com chuyển sang tên miền mới là newdomain.com ( tuy nhiên nội dung không thay đổi), Thay đổi một URL đường link một bài viết cụ thể nào đó https://domain.com/tin-tuc/ thành https://domain.com/kien-thuc/

Công cụ cho phép nhà quản trị web tùy ý chuyển hướng URL theo kịch bản SEO của mình, giúp website đạt được hiệu suất trải nghiệm tối ưu nhất,