Liên kế với GetResponse

200.000 VNĐ/NĂM
Đăng ký ứng dụng này

Bạn còn thắc mắc?

Nhúng form từ GetResponse vào website với mục đích thu thập thông tin khách hàng. Vị trí nhúng form bạn toàn quyền quyết định và không giới hạn số lượng form được nhúng.

Lưu ý:

- Chili chỉ hỗ trợ việc nhúng Form vào website, khách hàng phải cung cấp mã nhúng hoặc chia sẻ tài khoản GetResponse để nhóm kỹ thuật vào thao tác.

- Các chi phí liên quan đến GetResponse khách hàng tự chi trả.