Liên kết Google Sheet

200.000 VNĐ/LẦN
Đăng ký ứng dụng này

Bạn còn thắc mắc?

Google Sheet hay Google bảng tính, là một trong những công cụ trực tuyến rất hữu ích và phổ biến của ông lớn Google. Tính năng của Google Sheet không chỉ là một công cụ giúp lưu trữ dữ liệu, tính toán, mà nó còn có khả năng tương tác cao, giúp nhiều người có thể đồng thời thao tác trên đó theo thời gian thực.

Nếu bạn có một Form thu thập dữ liệu trên website chắc hẳn bạn cũng muốn dữ liệu đó được truyền đến Google Sheet vì những tính năng hữu hiệu của nó.

Khi sử dụng APP này, dữ liệu của website vừa được lưu trữ ở email, vừa được tải lên Google Sheet giúp bạn lưu giữ thông tin một cách an toàn và dài lâu.