Kết nối VTCPay

500.000 VNĐ
Đăng ký ứng dụng này

Bạn còn thắc mắc?

Kết nối thanh toán với dịch vụ thanh toán trực tuyến VTCPay.

Lưu ý: Chili chỉ hỗ trợ việc ráp nối kỹ thuật giỏ hàng trên website và cổng thanh toán. Thủ tục đăng ký với VTCPay khách hàng phải tự thực hiện